Elsker

Dagens bibelvers om kærlighed og daglig hengivenhed til mandag den 2. marts 2020

I dag,

Dagens bibelsk kærlighedsvers, daglig hengivenhed og bøn fra bibelske skrifter er her mandag 2. marts 2020 for at lære dig at elske og vokse din kristne tro ved hjælp af Guds ord.

Dagens daglige bibelske kærlighedsvers kommer fra bogen Romerbrevet 13: 8

Bibelen afslører, at kærlighed er en form for valuta, som alle kristne skal bruge på andre dagligt.

rødt lys åndelig betydning

RELATEREDE: Daglige bibelvers for hver ugedag, der starter 2-8. Marts 2020Hvad er kristen kærlighed ifølge Bibelen? Generelt tænker ingen nogensinde på kærlighed som en 'form for gæld', men ifølge apostelen Paulus er i Bibelen enhver kristen forpligtet til at passe andre generøst. At elske andre opfylder det første og andet bud -

'Elsk Herren din Gud og elsk din næste som dig selv.' (Markus 12: 30-31)

Der er mange skriftstedshenvisninger i Bibelen, der beskriver, hvad kærlighed er i den kristne tro, og hver gang kommer den også med en påmindelse om Guds tilgivelse for dem, der stoler på ham.

Tilgivelse og kærlighed er så tæt forbundet med en kristen mission, at Jesus sagde, at Gud ikke vil tilgive dem, der ikke tilgiver andre. Med andre ord ... tilbageholder han (Gud) nåde (hans kærlighed) fra kristne, der nægter at vise nåde til andre, inklusive deres fjender.

Hvad sagde Jesus Kristus om kærlighed i Bibelen, der gælder for kristne og Guds nåde?

Kærlighedens gæld var det første kærlighedsbudskab, som Jesus forkyndte for sine tilhængere, da han talte om Guds kærlighed og hvordan man kom til himlen. Hans bjergprædiken inkluderede en kraftig, opmuntrende lignelse fortalt i Matthew 18 kaldte 'Historien om den tilgivende skyldner' .

Jesus fortalte en historie om en mand i gæld til kongen, der blev tilgivet det, han skyldte, men da han blev løsladt fra potentiel fængsel eller død, løb han ind i en fyr, der skyldte ham endnu mindre end det, som kongen havde fortalt ham han skulle ikke betale tilbage.

I stedet for at videregive den kærlighed, han havde modtaget, blev han en kæmpe bølle og krævede sine penge tilbage af sin tjener, en fattig person, der ønskede at betale, men som kæmpede for at gøre det.

Ordet vendte tilbage til kongen om, at den mand, han tilgav, var grusom og arrogant. Denne utilgivende skyldners taknemmelighed var kortvarig, og det gjorde kongen vred.

I kongens øjne burde skyldneren, han tilgav, have udvidet kongens tilgivelse til de fattige som en kærlighedsgæld.

Men fordi skyldneren handlede med grådighed og vrede over for en medskyldner, ophævede kongen sin tilgivelse og besluttede at kaste den utilgivende skyldner i fængsel.

Den tilgivende mand var skyldig i at være en tilgivende person. Det var som om han overhovedet aldrig var blevet tilgivet, og han behandlede kongen med foragt ved at handle mere stolt og værdig end kongen selv.

Denne lignelse som Jesus lærte sine første tilhængere har fortsat en betydelig betydning for de kristne i dag. Kernen i kristendommen er troen på, at alle har syndet og manglet Guds herlighed, men gennem gaven til Jesu død er syndens gæld blevet betalt fuldt ud. (Romerne 3:23)

Kristne skal ikke dømme, stille krav om, at ufuldkomne mennesker handler perfekt. At gøre det tilbageholder nåde og kærlighed til de mistede. Uforgivende er en handling mod kongen af ​​alle konger og fungerer i det væsentlige som den tilgivende skyldner gjorde.

Tag hensyn til hinandens fejl, og tilgiv enhver, der fornærmer dig. Husk, Herren tilgav dig, så du skal tilgive andre. (Kolossenserne 3:13, NLT)

'Men hvis du ikke tilgiver andre deres synder, tilgiver din far ikke dine synder.' (Mattæus 6:15, NIV).

Her er hvad Bibelen lærer os, at kærlighed er i henhold til nutidens daglige hengivne undersøgelse og bibelske fortolkning af Romerne 13 skrifter til mandag 2. marts 2020.

I Romerne 13 reducerer apostlen Paulus moralen i Jesu lære ned til dets kerneelement: kærlighed og nåde. Paulus opfordrer kristne til at undgå at være som den tilgivende skyldner.

Selv om han foreslår, at kristne ikke skylder nogen noget i penge, prædiker han, at de kristne skal bære og tilbagebetale kærlighedsgælden til andre mennesker.

Ligesom Jesus forkyndte ved bjergprædikenen, er hans tilhængere gældfri, men hvis en kristen kræver tilbagebetaling fra en person, der er i gæld (som kan være mangel på kærlighed eller ressourcer), kræves nåde.

For kristne, der tilbageholder kærlighed og nåde til ikke-troende, er syndens gæld tilbage. At tilbageholde kærlighed er anti-Gud og at kræve, at andre gør, hvad du ikke selv kunne, er at kræve mere end hvad Gud bad dig om.

Uforgivelse er en handling af stolthed og undlader at være vidne til lyset fra Guds kærlighed og tilgivelse til andre (1 Johannes 5:10). Kærlighedshandlingen over for andre er den eneste måde, kristne skal handle på - kærlighed er et levende vidnesbyrd om Guds kærlighed.

'Men Jesus sagde:' Nej, gå hjem til din familie og fortæl dem alt, hvad Herren har gjort for dig, og hvor barmhjertig han har været. ' (Markus 5:19)

I en verden, hvor krav om kærlighed eller tilgivelse af enhver form for gæld kræver ret, er det muligt, at krævende kærlighed sjældent identificeres som noget gudfrygtigt af kristne, men desværre vil de, der føler sådan, have forkert.

RELATEREDE: 15 inspirerende citater og vers om Guds kærlighed

Ifølge nutidens daglige hengivenhed og bibelske vers - kærlighed er en lov.

Kærlighedsloven, som Jesus har befalet af hans tilhængere, er mere end en følelse, der får dig til at føle dig godt indeni.

'Vi opfordrer jer, brødre, til at formane dem, der er inaktive, opmuntre dem, der er modløse, og hjælpe dem, der er svage. Vær tålmodig med alle. ' (1 Thessaloniker 5:14)

Meget sandsynligt, at den utilgivende skyldner kunne have vist nåde ved sine handlinger og lade sin egen tjener gå fri, (og stadig føler sig smertefuld ved at gøre det på indersiden).

Men kongen (ligesom Gud) dømmer ikke følelser. Bibelen siger tydeligt, at det er okay at vær vred, men synd ikke mens du føler det, ifølge Efeserne 4: 26-32.

Guds kærlighed er agape kærlighed. Ifølge St. Paul, agape-kærlighed er den højeste form for ubetinget kærlighed - kærligheden udtrykt af Gud selv.

Hvad gjorde Gud for kærlighed? Ifølge Johannes 3:16 betalte han af Kristus, den eneste søn, for hele verdens gæld, en gæld han skyldte som Skaber.

'Skyld ingen nogen andet end at elske hinanden, for den, der elsker en anden, har opfyldt loven.' - Romerne 13: 8

På græsk er agape-kærlighed den cirkel af kærlighed, der aldrig bør brydes. Hvis det hele tilhører Gud, er tilgivelse af al gæld noget, som kongen af ​​alle nationer beder de kristne om at gøre for hinanden - dagligt.

'Til dette blev du kaldet, fordi Kristus led for dig og efterlod dig et eksempel, at du skulle følge i hans skridt.' (1 Peter 2:21)

Ifølge nutidens daglige hengivenhed og bibelvers - kærlighed er tilgivende.

Tilgivelse er en gæld, som kristne tilbagebetaler dagligt - en form for kærlighed med permanent forpligtelse fra et hjerte af taknemmelighed og nåde - som aldrig kan betragtes som betalt fuldt ud til venner, fjender eller selvet.

At behandle nogen som dig vil have dem til at være mod dig er respektfuldt, afbalanceret og retfærdigt. Livet er imidlertid ufuldkommen.

Folk svigter dig. Hvem har ikke elsket nogen, der ikke returnerede stemningen? Det har vi alle gjort. Faktisk er det også derfor, Jesus sagde i sin første prædiken, at troende også skal gøre det 'elsk dine fjender' (Matt 5: 43-48) fordi det er et stykke kage at elske nogen, der elsker dig til gengæld.

skambenshøj tatovering