Citater

55 bedste korte bibelsk citater til inspiration og opmuntring

Mosebog 14:14 bibelversForfatter

Når det kommer til at huske bibelvers eller skrift citater, er der masser af korte citater i skrifterne at lære.Mange mennesker lærer og husker inspirerende bibelvers i klasser, der kaldes bibelstudie. Bibelen bruges ofte af kristne til at sige noget om, hvad det betyder i deres daglige liv eller daglige samspil.Dette er grunden til, at folk ofte har de bedste korte bibelsk citater, skrifter og vers husket.

Nogle mennesker kan lide at bruge Bibelen til at citere skrifter eller vers for at forholde sig til hvad de føler og tænker. Andre bruger citater fra Bibelen på deres rejse til at finde tro og tro på Gud og menneskers gode.

pund mand temperament

RELATEREDE: Tro, spiritualitet og skepsis - Hvilket vil stige under COVID-19?

At have et yndlingsbibelvers kan få dig gennem svære tider, blive stærkere i dig selv og har medfølelse og venlighed over for andre.Mange af versene i Bibelen kan være lange, men der er mange korte vers, du kan find inspiration og styrke .

Versene og skrifterne fra Bibelen er kendt som Guds ord.

Her er de 50 bedste korte bibelvers, citater og skrifter, du kan udforske.Korte bibelvers om kærlighed

1. 'Vi elsker, fordi han først elskede os.' - 1 Johannes 4:19 (DN1933)

2. 'Herrens faste kærlighed ophører aldrig; hans barmhjertighed slutter aldrig; de er nye hver morgen stor er din trofasthed. ' - Klagesang 3: 22-233. 'Større kærlighed har ingen end dette: at lægge sit liv for sine venner.' - Johannes 15:13

4. 'For dette er Guds kærlighed, at vi holder hans bud. Og hans befalinger er ikke byrdefulde. ' - 1 Johannes 5: 3

5. 'Der er ingen frygt i kærlighed. Men perfekt kærlighed driver frygt ud, fordi frygt har at gøre med straf. Den, der frygter, gøres ikke perfekt i kærlighed. ' - Johannes 4:186. 'Vær opmærksom, stå fast i troen, opfør dig som mennesker, vær stærk. Lad alt det, du gør, ske i kærlighed. ' - 1 Korinther 16: 13-14

7. 'Tak HERREN for han er god: Hans kærlighed varer evindeligt.' - Salme 107: 1

8. 'Og vi ved, at Gud i alt fungerer til gavn for dem, der elsker ham, som er kaldet efter hans hensigt.' - Romerne 8:28

kid cudi snl

9. 'Hat vækker strid, men kærlighed dækker alle synder.' - Ordsprogene 10:12

10. 'Stop med at være sur og prøv ikke at tage hævn. Jeg er HERREN, og jeg befaler dig at elske andre lige så meget som du elsker dig selv. ' (CEV) - 3 Mosebog 19:18

11. 'For den ånd, som Gud gav os, gør os ikke tilbageholdende, men giver os kraft, kærlighed og selvdisciplin.' - 2 Timoteus 1: 7

12. 'Nærm dig Gud, så vil han nærme dig dig.' - Jakob 4: 8

13. 'I alt hvad han gjorde, havde han stor succes, fordi HERREN var med ham.' - 1 Samuel 18:14

14. 'Jesus græd.' - Johannes 11:35

RELATEREDE: 41 bibelvers om forpligtelse og inspirerende skrifter

Korte bibelvers om tro

15. 'For vi lever ved tro og ikke ved syn.' - 2 Korinther 5: 7

16. 'Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og vil tilgive os vores synder og rense os for al uretfærdighed.' - Johannes 1: 9

17. 'For I er alle Guds sønner ved tro på Kristus Jesus.' - Galaterne 3:26

18. 'Lad os holde fast ved vores håb uden at tvivle, for han, der lovede, er trofast.' - Hebræerne 10:23

19. 'Nu er troen substansen i det, man håber på, beviset på det, man ikke ser.' - Hebræerne 11: 1

guder i stifinder

20. 'Vores tro kan flytte bjerge.' - Matthews 17:20

21. 'Glæd dig altid.' - 1 Thessaloniker 5:16

22. 'Vær venlige mod hinanden, ømme og tilgiv hinanden, ligesom Gud i Kristus tilgav jer.' - Efeserne 4:32

23. 'Herren velsigne dig og bevare dig.' Mosebog 6:24

24. 'Vær ikke bekymret for noget, men i alt præsenter dine anmodninger til Gud ved bøn og bøn med taksigelse.' - Filipperne 4: 6

25. 'Men Jesus så på dem og sagde:' For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alt muligt. '' - Mattæus 19:26

26. 'Men søg først hans rige og hans retfærdighed, og alt dette vil også blive givet dig.' - Mattæus 6:33

27. 'I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud' - Johannes 1: 1

28. 'For HERREN din Gud er gudernes Gud og herrenes herre.' 5 Mosebog 10:17